• +420 725 894 816
  • jbmediaservices@email.cz

Obecné právní podmínky

Provozovatelem webu jbmediaservices.cz je společnost JB Media Services s.r.o. IČ : 05287499, DIČ : CZ05287499 zapsaná vložkou C 94522 u Krajského soudu v Brně, se sídlem Porhajmova 1011/9, Židenice ( Brno-Židenice ), 618 00 tel. : +420 725 894 816, e-mail : jbmediaservices@email.cz

Údaje, které získáváme v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče a typ operačního systému, doba a počet přístupů na web a informace z cookies.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem, je možné provozovatele požádat písemně o vysvětlení a nebo písemně požádat, aby tento stav odstranil, zejména likvidací Vašich osobních údajů.

Kliknutím na některé odkazy může dojít k opuštění tohoto webu přesměrováním na internetové prezentace třetích stran. Provozovatel vylučuje odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do této internetové prezentace či důsledkem jejího nesprávného či protiprávního užití.

Tyto podmínky jsou platné k 30.12. 2016

Informace o souborech cookies »»