• +420 725 894 816
  • jbmediaservices@email.cz

Navrhneme pro Vás nejvhodnější řešení

Každý projekt je unikátní a tak k němu i přistupujeme.

Projekt musí mít jasný cíl, výsledek či užitek, tedy něco, co má realizovat, vytvořit či změnit v určité časové ose. Zde se pak projevuje v čase omezený sled činností, obvykle v řádu měsíců pro vlastní realizaci. Jedná se o neopakovatelný, unikátní sled činností, který vyžaduje specifický způsob řízení ( Project-Based Management ).

Přestože je každý projekt unikátní, z hlediska řízení projektů mají všechny projekty společné určité znaky. Především se jedná o shodné projektové fáze, které jsou podobným způsobem definovány ve všech standardech a normách v projektovém řízení.

Kontaktujte nás kdykoliv pro prohovoření podrobností.