• +420 725 894 816
  • jbmediaservices@email.cz

Public Relations

V rámci Public Relations, tedy vztahů s veřejností se zaměřujeme na techniky a nástroje, pomocí kterých budujeme a udržujeme vztahy se svým okolím a s veřejností.

Public Relations je součástí komunikačního mixu, který dále obsahuje reklamu, osobní prodej, přímý marketing a podporu prodeje.

V oblasti Public Relations se soustředíme na dlouhodobé cíle, tedy image, vztahy a komunikace s cílovými skupinami.

V Public Relations je pro nás primárně nejdůležitější udržení a zlepšení dobré image Vaší organizace.

Kdykoliv nás kontaktujte pro podrobnější informace